MoneyGram

Rapid și comod
Remiteri de bani în/din peste 200 de ţări şi regiuni prin intermediul a 350 mii de locații.
Comision

conform tarifelor MoneyGram

Moneda

USD/EUR

Limita maximă

7 000 EUR sau 10 000 USD

Comision

Achitat de către plătitor

Termen de executare

De la 5 min la 48 ore

La efectuarea remiterilor de bani, este necesar ca clientul (Plătitorul):

Să se prezinte la orice sucursală/oficiu secundar al Băncii, cu actul de identitate valabil (în original) și documentele justificative.

Să specifice cu exactitate:
– Ţara în care expediază remiterea de bani.
– Numele, prenumele şi patronimicul Beneficiarului de tip persoană fizică (numărul de telefon și/sau adresa şi/sau alte date, la necesitate), în cazul Beneficiarului de tip persoană juridică: datele contului bancar.
– Suma şi moneda remiterii.

Să dispună de suma care urmează să fie remisă şi de comisionul aferent.

Să semneze cererea de expediere a remiterii de bani şi ordinul de încasare a numerarului.

Banca nu este responsabilă de informarea Beneficiarului privind remiterea de bani efectuată.

La efectuarea remiterilor de bani pe cont, aveți nevoie de:

Numele și prenumele beneficiarului.

Denumirea băncii beneficiarului.

Codul băncii beneficiarului (BIC).

Numărul contului beneficiarului (IBAN-ul).

La primirea unei remiteri de bani, este necesar ca clientul (Beneficiarul remiterii de bani):

Să se adreseze la orice sucursală/oficiu secundar al Băncii, cu actul de identitate valabil (în original).

Să specifice cu exactitate:
– denumirea Sistemului remiterii de bani;
– codul unic de identificare al remiterii de bani;
– suma remiterii şi moneda;
– numele, prenumele şi patronimicul Plătitorului.

Să semneze cererea de eliberare a remiterii de bani şi ordinul de eliberare a numerarului.

Tarife pentru expedierea Money Gram

pdf

Condiții pentru desfășurarea plăților și transferurilor

pdf , 432.75 KB
pdf

Condiții pentru executarea remiterilor

pdf , 696.89 KB
pdf

Perioada de validitate și modul de returnare

pdf , 286.32 KB
pdf

Reguli de prestare a serviciilor de remiteri

pdf , 637 KB

Întrebări frecvente:

a) Datele remiterii de bani expediate de Bancă pot fi modificate în cazul solicitării scrise a Plătitorului, cu condiţia că remiterea nu a fost achitată Beneficiarului.
b) Datele care pot fi modificate într-o remitere sunt:
– numele, prenumele, patronimicul Beneficiarului de tip persoană fizică;
– datele de contact (adresa, numărul de telefon) ale Beneficiarului de tip persoană fizică.
c) Pentru modificarea datelor remiterii de bani, Plătitorul urmează să prezinte, la sucursala/oficiul secundar al Băncii care a executat operaţiunea, următoarele documente, fără excepţii:

– actul de identitate valabil (în original);
– documentele care atestă efectuarea remiterii de bani: cererea de expediere a remiterii și/sau ordinul de încasare a numerarului;
– cererea de modificare a remiterii de bani, completată la ghișeul sucursalei/oficiului secundar.

Remiterea de bani expediată de la Bancă poate fi returnată la solicitarea Plătitorului, doar în cazul când banii nu au fost eliberaţi Beneficiarului.
Pentru returnarea unei remiteri de bani, Plătitorul urmează să prezinte, la sucursala/oficiul secundar al Băncii care a executat operaţiunea, următoarele documente:
– actul de identitate valabil (în original);
– documentele care atestă efectuarea remiterii de bani: cererea de expediere a remiterii și/sau ordinul de încasare a numerarului;
– cererea de returnare a remiterii de bani, în formă liberă completată, la ghișeul sucursalei/oficiului secundar.

Persoana fizică rezidentă poate efectua transferul în străinătate al mijloacelor bănești destinate cheltuielilor familiale în favoarea fiecărui membru al familiei, după cum urmează:
1) un transfer în sumă ce nu depășește 10 000 de Euro (sau echivalentul lor) – fără prezentarea la Bancă a documentelor justificative;
2) un transfer în sumă ce depășește 10 000 de Euro (sau echivalentul lor) – cu prezentarea la Bancă a documentelor ce confirmă:
a) calitatea de membru al familiei;
b) necesitatea efectuării plății/transferului de către persoana fizică în favoarea căreia este efectuat transferul, cu date despre suma plății/transferului.