Asigurarea Auto internă

Asigurarea RCA oferă protecţie pentru eventualele prejudicii cauzate de Asigurat persoanelor terţe, în urma unor accidente rutiere pe teritoriul Republicii Moldova.

De 1 000 000 de lei pentru o victimă sau de 5 000 000 de lei, indiferent de numărul victimelor, în cazul vătămărilor corporal.

De 1 000 000 de lei, indiferent de numărul victimelor, în cazul daunelor materiale.

Este de 12 luni, cu excepţia cazurilor când autovehiculele sunt: utilizate în activităţi agricole sezoniere; înmatriculate cu numere temporare; alte cazuri prevăzute de legislaţie.

Costul asigurării este calculat în baza tarifelor Asigurătorului, luând în considerare factori, precum: tipul și parametrii autovehiculului; teritoriul utilizării autovehiculului; vârsta și experiența conducătorului auto; istoricul daunelor.


Asigurarea RCA oferă protecţie pentru eventualele prejudicii cauzate de Asigurat persoanelor terţe, în urma unor accidente rutiere pe teritoriul Republicii Moldova
Asigurarea acoperă următoarele prejudicii:
  • Cauzate în timpul deplasării sau staționării autovehiculului asigurat.
  • În urma desprinderii accidentale a remorcilor, semiremorcilor sau atașelor, în timpul deplasării autovehiculului asigurat.
  • Ca urmare a scurgerii, risipirii sau căderii accidentale a substanțelor, materialelor sau obiectelor transportate.
  • Produse de dispozitivele sau instalațiile cu care a fost echipat autovehiculul asigurat.
Actele necesare pentru încheierea contractului de asigurare:
  • – Buletinul sau alt act de identitate (permisul de conducere).
  • – Certificatul de înmatriculare al autovehiculului.
  • – În funcție de situație, acte ce atestă dreptul de posesiune asupra autovehiculului (procură, contract de locaţiune, contract de leasing etc.).