Smart Credit

Inteligent şi avantajos!
Pentru procurarea bunurilor și a serviciilor de la partenerii cu care Banca a încheiat un contract de colaborare.
Suma maximă:

200 000 MDL

Perioada de creditare:

până la 24 de luni

Rata anuală a dobânzii:

0%

Comision unic de acordare:

0%

Comision lunar de administrare (Gold):

0%

DAE:

De la 0/16/17.5%

0.7%

Comision lunar de administrare (Basic)

16%

Dobânda anuală efectivă (DAE) – Basic (12 luni)

17.5%

Dobânda anuală efectivă (DAE) – Basic (24 luni)

0%

Dobânda anuală efectivă (DAE) – Gold

Cum beneficiezi de credit

Vizitează magazinul partener.

Află condițiile pentru obținerea creditului și solicită factura pentru bunurile ce urmează să le procuri.

Vino la Bancă.

Prezintă documentele, semnează contractul de credit și ia documentul de plată.

Primește bunul sau serviciul.

Vezi aici lista partenerilor.

Rezident al R. Moldova: cetăţean al R. Moldova, cetăţean străin sau persoană fără cetăţenie (apatrid), cu domiciliul permanent în RM, care deţine act de identitate corespunzător, eliberat de organele abilitate ale RM, valabil în momentul solicitării creditului.

Vârsta cuprinsă între 20 și 70 de ani (vârsta până la care poate fi rambursat creditul).

Angajat în câmpul muncii pentru o perioadă de minimum 6 luni, iar la locul actual de muncă – minimum 4 luni.

Persoană fizică, fără istorie de credit negativă.

Deţinerea imobilului (imobil locativ, teren de construcţii sau agricol, grădini) în proprietate, fără interdicţii (dacă suma creditului este mai mare de 100 000 MDL).

Creditele sunt acordate persoanelor fizice, fiind destinate acoperirii cheltuielilor pentru:

procurarea oricărui bun oferit de către Comerciant.

Buletin de identitate valabil.

Pentru persoanele care activează în instituții ce prezintă informația privind veniturile la SFS, nu sunt solicitate documente confirmative.

Pentru persoanele care activează în instituții ce nu sunt obligate să prezinte informația la SFS :

Extrasul din contul de card de salariu (emis de orice bancă din RM) sau certificatul de confirmare a veniturilor.

Legitimaţia de pensionar, cu indicarea obligatorie a pensiei curente, și extrasul din contul în care este virată pensia.

Declarația ce confirmă veniturile obţinute de la practicarea activităţilor licenţiate/autorizate – pentru executori judecătoreşti, avocaţi, notari, interpreţi şi traducători autorizaţi, inclusiv extrasul de cont pentru ultimele 6 luni.

Alte documente, în funcție de situație.

Compară produsele de credit

Perioada maximă, luni
60
24
36
Suma maximă, MDL
400 000
200 000
30 000
Rata dobânzii
9.8% client preferențial
10.8% client standard
0%
32%-40%
Dobânda anuală efectivă
De la 10.24% client preferențial
De la 11.34% client standard
De la 16% (12 luni)
De la 17.5% (24 luni)
De la 0% – Gold
De la 37.08%
Regim rată
Fixă
Flotantă
Flotantă
Comisioane
0.5% la achitare anticipată
0%
0%
Garantarea rambursării creditului
Fără fidejusor, dacă suma este mai mică de 100 000 MDL
Fără fidejusor, dacă suma este mai mică de 100 000 MDL
Fără garantare
Venituri acceptate
Confirmate
Confirmate
Neconfirmate
Achitare anticipată
Da
Da
Da
pdf

Condiții generale de creditare

pdf , 365.4 KB
pdf

Tarife pentru persoanele fizice

pdf , 1406.79 KB
pdf

Parteneri Smart Credit

pdf , 771.26 KB

Întrebări frecvente:

Clientul poate beneficia de unul sau mai multe credite, în funcție de veniturile lunare obținute.

Cererea poate fi depusă online, pe site-ul www.micb.md, sau în orice subdiviziune a Băncii.

Creditul este achitat lunar și poate fi rambursat prin aplicația mobilă, Web Banking, la bancomatele Cash-In sau în orice subdiviziune a Băncii.

Creditul poate fi eliberat în numerar sau prin transfer la contul curent, în subdiviziunea în care a fost depusă cererea de solicitare a creditului.

Dacă primești salariul/pensia pe cardul emis de Moldindconbank, beneficiezi de dobândă preferențială.

Dobânda este aplicată la soldul Creditului la zi și este calculată zilnic, din data debursării Creditului până la data achitării integrale a datoriei pe Credit (inclusiv), în baza anului calendaristic de 365 zile (366 zile în an bisect). În cazul în care Contractul de credit prevede perioada de grație la calculul dobânzii, dobânda este calculată începând cu data imediat următoare a ultimei zile din perioada de grație stabilită în Contractul individual de credit.

Banca este în drept să modifice în mod unilateral mărimea/rata dobânzii flotante, în funcţie de modificarea indicelui de referință stabilit conform metodologiei Băncii Naționale a Moldovei și/sau în funcție de rata de bază a Băncii Naționale a Moldovei, şi/sau în funcție de rata inflaţiei, şi/sau în funcție de evoluţia pieţei financiare bancare și nebancare.

În cazul modificării mărimii ratei dobânzii la credit, Banca va face publică informația despre modificarea ratei dobânzii, prin plasarea unui anunț în acest sens pe pagina web și la toate subdiviziunile Băncii, cu cel puțin 15 zile înainte ca modificarea să intre în vigoare. Totodată, în același termen de cel puțin 15 zile înainte ca modificarea să intre în vigoare, Banca îl va anunţa pe Debitor/Codebitor (prin e-mailul acestuia sau la numărul de telefon (prin mesaj-SMS), prin comunicatele Băncii sau prin sistemele de deservire la distanță (ex.: MICB Web/Mobile banking), sau prin scrisoare recomandată, în situația în care Debitorul/Codebitorul nu deține e-mail, telefon mobil sau nu este abonat la sistemele de deservire la distanță) despre modificarea mărimii dobânzii și, în funcție de situație, va oferi alte informații în legătură cu modificarea respectivă, conform legislației în vigoare. Mărimea nouă a dobânzii va fi aplicată la soldul existent al Creditului la data modificării.

Debitorul este în drept ca, în orice moment, să ramburseze anticipat, în totalitate sau parțial, Creditul primit, fără aplicarea comisionului de achitare anticipată, dacă Contractul individual de credit nu prevede altfel.

În cazul în care data achitării de către Debitor a unei plăţi este o zi de odihnă, oficial prevăzută de legislația Republicii Moldova, plata respectivă va fi efectuată în următoarea zi lucrătoare.