Asigurarea auto Casco

Asigurarea CASCO apară interesele patrimoniale ale Asiguratului, ce ţin de posesia, folosirea şi administrarea autovehiculului indicat în declarația și polița de asigurare.

Autovehiculul este asigurat la valoarea reală a acestuia, care constituie suma indicată în polița de asigurare, la data încheierii asigurării.

Valoarea reală a autovehiculului înseamnă valoarea de comercializare din nou la data asigurării.

Contractul este valabil în decurs de 24 de ore (non-stop), în perioada indicată în polița de asigurare.

Costul asigurării este calculat în baza tarifelor Asigurătorului, luând în considerare factori, precum: termenul de asigurare, vârsta și categoria autovehiculului, profilul utilizării, nivelul de risc, suma asigurată.


Asigurarea CASCO apară interesele patrimoniale ale Asiguratului, ce ţin de posesia, folosirea şi administrarea autovehiculului indicat în declarația și polița de asigurare.
Asigurarea acoperă:
 • Daunele provocate de ciocniri, loviri, răsturnări, zgârieri, căderi, căderea unor corpuri pe autovehicul.
 • Daunele provocate de incendiu, explozie, afumare, pătare, carbonizare sau diverse distrugeri, ca urmare a incendiului.
 • Daunele provocate de inundaţii, furtună, uragan, cutremur, prăbuşire sau alunecare de teren, ploaie torenţială, grindină, fulger, greutatea stratului de zăpadă sau gheață, avalanşă de zăpadă, acţiunea mecanică a apelor curgătoare sau a obiectelor purtate de ape.
 • Furtul autovehiculului sau al unor părţi componente/piese ale acestuia, pagubele provocate acestuia ca urmare a furtului, jafului, tâlhăriei sau tentativei de furt, precum şi daunele provocate dotărilor suplimentare montate la autovehicul, indicate de Asigurat în cererea de asigurare, a căror valoare este inclusă în suma asigurată a autovehiculului.
Asigurarea nu acoperă:
 • Pagubele produse intenționat de Asigurat.
 • Accidentele în care conducătorul auto: se află în stare de ebrietate sau sub influența stupefiantelor; nu deține permis de conducere corespunzător categoriei; nu deține revizia tehnică a unității de transport; încearcă să fugă de urmărire în momentul comiterii unei infracțiuni.
 • Părăsirea locului accidentului rutier.
 • Partea din prejudiciu care depăşeşte limitele despăgubirilor de asigurare, prevăzute în contractul de asigurare.
 • Accidentul cauzat de forţă majoră, inclusiv prin diferite acţiuni sau măsuri militare în perioada războiului, a stării excepţionale, calamităţilor naturale, exploziilor nucleare, radiaţiei sau poluării radioactive, dezordinilor în masă, activităţilor teroriste.
 • Franşiză (în cazul asigurării CASCO însoțită de franșiză) – parte din prejudiciu, suportată de Asigurat, care este stabilită ca sumă fixă sau procent din despăgubire.
Actele necesare pentru încheierea contractului de asigurare:
 • – Buletinul sau alt act de identitate (permis de conducere).
 • – Certificatul de înmatriculare al autovehiculului.
 • – În funcție de situație, permisul de conducere (sau alt act ce conține IDNP-ul) al persoanelor care vor utiliza autovehiculul asigurat.
 • – În funcție de situație, acte ce atestă dreptul de posesiune asupra autovehiculului (procură, contract de locaţiune, contract de leasing etc.).