Jazz

Depozit cu retragere până la suma minimă
Aproape că nu are limite – poți completa depozitul oricând, cu orice sumă, iar peste 1 lună de la constituire poți retrage nelimitat, unica condiție e să păstrezi suma minimă în cont, care este doar 5 000 lei.
Valută

MDL/USD/EUR

Regim rată

Flotantă

Suma minimă

5 000 MDL
200 USD/EUR

Retragere parțială

Până la suma minimă

Plata dobânzii

Lunar

Completare

Da

Termen
MDL
USD
EUR
25 luni
1.5%
0.5%
0.4%

Dreptul de a deschide un depozit bancar îl au orice persoană fizică, atât rezidentă, cât și nerezidentă, cu capacitatea deplină de exercițiu, precum și persoanele cu vârsta de la 14 ani, care nu au capacitatea deplină de exercițiu, dar care au dreptul să facă depuneri în Bancă.

Contractul de depozit poate fi rezolvit înainte de scadența termenului, conform prevederilor contractului și ale legislației în vigoare.

În cazul rezoluțiunii contractului, la solicitarea Deponentului, Banca va restitui anticipat mijloacele bănești depuse la depozit, în termen de până la 10 zile calendaristice din data depunerii de către Deponent a Cererii de rezoluțiune a contractului de depozit la termen.

În cazul rezoluțiunii contractului de depozit, inclusiv din cauza retragerii anticipate a sumei integrale/parțiale a depozitului, Banca va restitui Deponentului mijloacele bănești depuse la depozit, fără plata dobânzii calculate. Suma dobânzii deja achitate Deponentului până la rezoluțiunea contractului de depozit va fi reținută din suma depozitului ce urmează a fi restituită Deponentului, în legătură cu rezoluțiunea contractului de depozit (în cazul în care condițiile depozitului nu prevăd altceva).

De ce să aleg depozitul Jazz?

  • Retragere până la suma minimă.

  • Completare nelimitată.

  • Card bancar gratuit.

  • Fără comisioane pentru constituire și închidere.

Tarife și condiții

Alege suma și termenul depozitului

Vreau să depun
5 000 MDL 1 000 000 MDL
Perioada
25 luni 25 luni
*Suma plăţilor este determinată în funcție de condiţiile iniţiale (termen, rata dobânzii, sumă). Calculul este estimativ și poate fi modificat în funcție de numărul de zile pe an.
Rata dobânzii

0 %

Într-o lună voi acumula*

0

În luni voi acumula*

0

info
* Descifrare:
Pentru 1 lună:
Suma dobânzii calculate: 0
Suma impozitului: 0
Suma dobânzii plătite diminuate cu suma impozitului: 0
Pentru luni:
Suma dobânzii calculate: 0
Suma impozitului: 0
Suma dobânzii plătite diminuate cu suma impozitului: 0

Depozitele persoanelor fizice și juridice sunt garantate până la nivelul de acoperire în mărime de 100 000 lei moldovenești.

Detalii: https://fgdsb.md/

Compară produsele de depozit

Produs
Valuta
MDL/USD/EUR
MDL/USD/EUR
Termen, luni
25
120
Regim rată
Flotant
Flotant
Completare
Da
Da
Retragere parțială
După prima lună, până la suma minimă
Până la suma minimă
Prelungire
Nu
Da
pdf

Condițiile depozitelor persoanelor fizice

pdf , 1053.56 KB
pdf

Condiții generale bancare pentru persoanele fizice

pdf , 1164.11 KB
pdf

Ghid privind deschiderea conturilor de depozit

pdf , 1029.54 KB
pdf

Condițiile depozitelor preluate de la Banca de Economii

pdf , 537.17 KB
pdf

Condițiile depozitelor preluate de la Banca Socială

pdf , 574.22 KB
pdf

Condițiile depozitelor preluate de la Unibank

pdf , 371.6 KB

Întrebări frecvente:

Clientul poate deschide unul sau mai multe depozite în monedă națională şi/sau în valută străină, conform Condițiilor depozitelor persoanelor fizice, în una sau mai multe sucursale ale Băncii.

Moldindconbank nu percepe comisioane pentru constituirea și închiderea depozitului.

Depozitul poate fi constituit de către reprezentantul clientului, cu prezentarea următoarelor documente:
• actul de identitate (în original) al reprezentantului deponentului;
• copia autentificată notarial a actului de identitate al deponentului;
• procura (în original sau copia acesteia autentificată notarial).

Dobânda este calculată începând cu ziua următoare zilei constituirii depozitului, zilnic, până în ziua scadenței termenului depozitului, inclusiv, reieșind din soldul la zi al depozitului, numărul de zile calendaristice ale anului (365 sau 366) și rata dobânzii în vigoare la data calculării dobânzii.

Rata dobânzii poate fi modificată în cazul depozitelor cu rată flotantă și mixtă, când Banca modifică mărimea ratei dobânzii în funcție de evoluția pieței.

În cazul modificării mărimii ratei dobânzii la depozit, Banca informează Deponentul despre aceasta, prin plasarea informației respective la ghișeele sucursalelor și agențiilor sale și pe pagina web a Băncii, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de modificare. La expirarea acestui termen, Banca va aplica rata nouă a dobânzii la soldul depozitului. Deponentului îi revine obligația de a monitoriza de sine stătător informația plasată privind modificarea ratei dobânzii.

În conformitate cu Legea nr. 212 din 20 iulie 2023, cu privire la modificarea unor acte normative, a fost modificată mărimea impozitului pe venit obținut din dobânzi aferente conturilor persoanelor fizice.

Astfel, începând cu ianuarie 2024, mărimea impozitului reținut din venitul obținut din dobânzi constituie 6%.

Impozitul este reținut în momentul achitării dobânzii.

Pentru a facilita procesul de administrare fiscală, persoanele fizice nu vor fi obligate să depună Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, dat fiind faptul că impozitarea veniturilor nominalizate va fi efectuată prin reținerea finală.

De exemplu, dacă Banca va calcula, pentru o anumită perioadă, o dobândă în valoare de 100 de lei, atunci mărimea impozitului va fi de 6 lei (100*6%), iar Dvs. veți primi 94 de lei (dobânda minus impozitul reținut).

Mijloacele bănești existente în conturile bancare ale Clienților sunt garantate în conformitate cu Legea nr. LP160/2023 din 22.06.2023 cu privire la garantarea depozitelor în bănci.

Plafonul de garantare a depozitelor (suma maximă plătibilă unui deponent) este 100 000 (una sută mii) lei moldovenești, indiferent de numărul și mărimea depozitelor sau valuta în care au fost constituite la Bancă. Mărimea obligației Băncii față de deponent este calculată prin însumarea tuturor depozitelor acestuia, inclusiv a dobânzilor datorate și neplătite la data constatării indisponibilității depozitelor.

Contractul de depozit poate fi rezolvit înainte de scadența termenului, conform prevederilor contractului și ale legislației în vigoare. În cazul dat, Banca va restitui anticipat mijloacele bănești depuse la depozit, în termen de până la 10 zile calendaristice din data depunerii de către Deponent a Cererii de rezoluțiune a contractului de depozit și fără plata dobânzii calculate. Suma dobânzii deja achitate până la rezoluțiunea contractului de depozit va fi reținută din suma depozitului ce urmează a fi restituită Deponentului, în legătură cu rezoluțiunea contractului de depozit (în cazul în care condițiile depozitului nu prevăd altceva). Cererea de rezoluțiune va fi valabilă 20 zile calendaristice de la depunerea cererii de rezoluțiune a contractului de depozit.