Prima Casă

Cumpără prima ta locuință!
Îți dorești o locuință proprie? Alege creditul „Prima Casă” de la Moldindconbank și spune „Adio” chiriei!
Suma maximă:

850 000 MDL

Perioada de creditare:

până la 20 de ani

DAE:

de la 7.9%

Comision unic de acordare:

1%

0%

Comision lunar de administrare

0.25%

Comision anual de garantare

7.38%

Rata anuală a dobânzii, flotantă

7.9%

Dobânda anuală efectivă (DAE)

De ce să alegi creditul „Prima Casă”?

  • Contribuția proprie o constituie doar 15% din prețul locuinței.

     

  • Pentru angajații sectorului public și privat, compensația oferită de stat este de maximum 50% din suma creditului.

  • Pentru familiile cu copii, compensația oferită de stat este de maximum 100% din suma creditului.

Condiții de creditare

Cum beneficiezi de credit

Scapă de vizite în plus la Bancă! Depune online! Simplu, rapid şi ușor.
Completează formularul.

Online sau la cea mai apropiată sucursală.

Așteaptă aprobarea.

În cazul în care ai depus online, vei primi instant răspunsul dacă ești eligibil.

Primește banii.

Vino la Bancă, pentru a semna Contractul de credit.

Cetăţean al R. Moldova, angajat în R. Moldova și care dispune de venituri din surse oficiale.

Vârsta de până la 50 de ani, în momentul solicitării creditului.

Contribuția beneficiarului va constitui cel puțin 15% din prețul de procurare al locuinței.

Angajat în câmpul muncii pentru o perioadă de minimum 6 luni, iar la locul actual de muncă – minimum 4 luni.

Suma plăţilor lunare aferente tuturor creditelor deţinute în prezent, în toate băncile, şi a creditului solicitat nu va depăşi 50% din veniturile oficiale nete cumulative ale beneficiarului și/sau ale familiei acestuia.

Suprafața locuinței procurate în cadrul Programului trebuie să depășească suprafața locuinței deținute în proprietatea exclusivă a Solicitantului și/sau împreună cu alți membri ai familiei.

Fidejusiunea obligatorie a unei rude de gradul I și II pentru solicitantul de credit care este necăsătorit/văduv/divorţat şi al cărui stagiu la ultimul loc de muncă este mai puţin de 12 luni.

Creditul este acordat persoanelor fizice, fiind destinat pentru:

Procurarea imobilului locativ (sub formă de apartamente sau case de locuit individuale), înregistrat la Agenția Servicii Publice cu drept de proprietate.

Act de identitate valabil.

Certificat ASP privind bunurile în proprietate.

Extras din Registrul bunurilor imobile pentru imobilul ce urmează a fi procurat.

Raportul de evaluare a bunului imobil ce urmează a fi depus în gaj, elaborat de o Companie de evaluare agreată de către Bancă.

Alte documente, în funcție de situație.

Compară produsele de credit

Perioada maximă, luni
180
240
360
Suma maximă, MDL
4 000 000
850 000
4 000 000
Rata dobânzii
8.5% client preferențial
9% client standard
7.38%
rata anuală a dobânzii
7.77% client preferențial
8.88% client standard
Dobânda anuală efectivă
De la 8.83% client preferențial
De la 9.37% client standard
De la 7.9%
De la 8.06% client preferențial
De la 9.24% client standard
Regim rată
Flotantă
Flotantă
Flotantă
Comisioane
0%
1% unic de acordare
0.25% comision anual de garantare
0%
Garantarea rambursării creditului
Ipoteca asupra bunurilor imobile
Ipoteca asupra bunului imobil procurat și garanția de stat
Ipoteca asupra bunurilor imobile
Venituri acceptate
Confirmate
Confirmate
Confirmate
Achitare anticipată
Da
Da
Da
pdf

Tarife pentru persoanele fizice

pdf , 1406.79 KB
pdf

Documente pentru asigurarea creditului

pdf , 410.21 KB
pdf

Companii de evaluare

pdf , 135.19 KB

Întrebări frecvente:

Clientul poate beneficia de unul sau mai multe credite, în funcție de veniturile lunare obținute.

Cererea poate fi depusă online, pe site-ul www.micb.md, sau în orice subdiviziune a Băncii.

Creditul este achitat lunar și poate fi rambursat prin aplicația mobilă, Web Banking, la bancomatele Cash-In sau în orice subdiviziune a Băncii.

Creditul poate fi eliberat în numerar sau prin transfer la contul curent, în subdiviziunea în care a fost depusă cererea de solicitare a creditului.

Dacă primești salariul/pensia pe cardul emis de Moldindconbank, beneficiezi de dobândă preferențială.

Dobânda este aplicată la soldul Creditului la zi și este calculată zilnic, din data debursării Creditului până la data achitării integrale a datoriei pe Credit (inclusiv), în baza anului calendaristic de 365 zile (366 zile în an bisect). În cazul în care Contractul de credit prevede perioada de grație la calculul dobânzii, dobânda este calculată începând cu data imediat următoare a ultimei zile din perioada de grație stabilită în Contractul individual de credit.

Banca este în drept să modifice în mod unilateral mărimea/rata dobânzii flotante, în funcţie de modificarea indicelui de referință stabilit conform metodologiei Băncii Naționale a Moldovei și/sau în funcție de rata de bază a Băncii Naționale a Moldovei, şi/sau în funcție de rata inflaţiei, şi/sau în funcție de evoluţia pieţei financiare bancare și nebancare.

În cazul modificării mărimii ratei dobânzii la credit, Banca va face publică informația despre modificarea ratei dobânzii, prin plasarea unui anunț în acest sens pe pagina web și la toate subdiviziunile Băncii, cu cel puțin 15 zile înainte ca modificarea să intre în vigoare. Totodată, în același termen de cel puțin 15 zile înainte ca modificarea să intre în vigoare, Banca îl va anunţa pe Debitor/Codebitor (prin e-mailul acestuia sau la numărul de telefon (prin mesaj-SMS), prin comunicatele Băncii sau prin sistemele de deservire la distanță (ex.: MICB Web/Mobile banking), sau prin scrisoare recomandată, în situația în care Debitorul/Codebitorul nu deține e-mail, telefon mobil sau nu este abonat la sistemele de deservire la distanță) despre modificarea mărimii dobânzii și, în funcție de situație, va oferi alte informații în legătură cu modificarea respectivă, conform legislației în vigoare. Mărimea nouă a dobânzii va fi aplicată la soldul existent al Creditului la data modificării.

Debitorul este în drept ca, în orice moment, să ramburseze anticipat, în totalitate sau parțial, Creditul primit, fără aplicarea comisionului de achitare anticipată, dacă Contractul individual de credit nu prevede altfel.

În cazul în care data achitării de către Debitor a unei plăţi este o zi de odihnă, oficial prevăzută de legislația Republicii Moldova, plata respectivă va fi efectuată în următoarea zi lucrătoare.