Asigurarea medicală pentru călătorii în străinătate

Oferă protecţie în cazul evenimentelor neaşteptate, legate de starea de sănătate, care pot afecta călătoria.


Asigurarea medicală pentru călătorii în străinătate oferă protecţie în cazul evenimentelor neaşteptate, legate de starea de sănătate, care pot afecta călătoria. În baza contractului de asigurare şi în schimbul plǎţii primei de asigurare efectuate de cǎtre Contractant/Asigurat, Compania de Asigurări acoperă cheltuielile medicale ale Persoanelor Asigurate, în limita sumei asigurate, legate de îmbolnăvirea subită, acutizarea bolilor cronice, accident, repatriere medicală și post-mortem, care au loc peste hotarele Republicii Moldova.
Asigurarea acoperă:
  • Cheltuielile medicale, în cazul îmbolnăvirii subite, acutizării bolilor cronice, accident, peste hotarele Republicii Moldova, în limita sumei de asigurare.
  • Cheltuielile stomatologice de urgență, în limita a 150 Euro/USD.
  • Transportarea către instituția medicală.
  • Repatrierea medicală.
  • Repatrierea post-mortem.
Asigurarea nu acoperă:
  • Tratarea bolilor cronice sau a afecțiunilor preexistente călătoriei.
  • Cheltuielile medicale ca urmare a unor accidente provocate intenționat, crime premeditate, comise din neglijență gravă, în stare de ebrietate, cu încălcarea gravă a regulilor de securitate.
  • Suicidul sau urmările tentativei de suicid.
Acoperirea teritorială
Suma asigurată
Valuta
Statele spațiului ex-sovietic
5 000
USD / EUR
Turcia, Tunisia, Egipt
10 000
USD / EUR
Europa + Statele spațiului ex-sovietic
30 000
EUR
Europa, Asia, Statele spațiului ex-sovietic
40 000
USD / EUR
Toată lumea
50 000
USD / EUR
Actele necesare pentru încheierea contractului de asigurare:
  • – Documentele de călătorie ale persoanelor asigurate.