Credit Acum

Simplu şi rapid!
Îți acordăm un împrumut în sumă maximă de 30 000 MDL, fără confirmarea veniturilor, doar cu buletinul de identitate, timp de 30 minute.
Suma maximă:

30 000 MDL

Perioada de creditare:

până la 36 de luni

DAE:

de la 37.08%

0%

Comision unic de acordare

0%

Comision lunar de administrare

32%-40%

Rata anuală a dobânzii

37.08%

Dobânda anuală efectivă

De ce să aleg creditul Acum?

  • Beneficiezi de credit doar în baza actului de identitate.

  • Primești banii rapid, în maximum 30 de minute.

Condiții de creditare

Cum beneficiezi de credit

Scapă de vizite în plus la Bancă! Depune online! Simplu, rapid şi ușor.
Completează formularul.

Online sau la cea mai apropiată sucursală.

Așteaptă aprobarea.

În cazul în care ai depus online, vei primi instant răspunsul dacă ești eligibil.

Primește banii.

Vino la Bancă, pentru a semna Contractul de credit.

Rezident al R. Moldova: cetăţean al R. Moldova, cetăţean străin sau persoană fără cetăţenie (apatrid), cu domiciliul permanent în RM, care deţine act de identitate corespunzător, eliberat de organele abilitate ale RM, valabil în momentul solicitării creditului.

Vârsta cuprinsă între 20 și vârsta standard de pensionare (vârsta până la care poate fi rambursat creditul).

Să nu dețină istorie de credit negativă.

Creditele sunt acordate persoanelor fizice şi sunt destinate acoperirii cheltuielilor pentru:

nevoi curente, ce nu contravin legislaţiei în vigoare (ex.: tratament, studii, turism, reparaţia locuinţei etc.).

refinanțarea creditului acordat de către alte bănci și/sau alte organizaţii de creditare nebancară din Republica Moldova.

Buletin de identitate valabil.

Compară produsele de credit

Perioada maximă, luni
60
36
24
Suma maximă, MDL
400 000
30 000
200 000
Rata dobânzii
9.8% client preferențial
10.8% client standard
32%-40%
0%
Dobânda anuală efectivă
De la 10.24% client preferențial
De la 11.34% client standard
De la 37.08%
De la 16% (12 luni)
De la 17.5% (24 luni)
Regim rată
Fixă
Flotantă
Flotantă
Comisioane
0.5% la achitare anticipată
0%
0%
Garantarea rambursării creditului
Fără fidejusor, dacă suma este mai mică de 100 000 MDL
Fără garantare
Fără fidejusor, dacă suma este mai mică de 100 000 MDL
Venituri acceptate
Confirmate
Neconfirmate
Confirmate
Achitare anticipată
Da
Da
Da
pdf

Tarife pentru persoanele fizice

pdf , 1406.79 KB

Întrebări frecvente:

Clientul poate beneficia de unul sau mai multe credite, în funcție de veniturile lunare obținute.

Cererea poate fi depusă online, pe site-ul www.micb.md, sau în orice subdiviziune a Băncii.

Creditul este achitat lunar și poate fi rambursat prin aplicația mobilă, Web Banking, la bancomatele Cash-In sau în orice subdiviziune a Băncii.

Creditul poate fi eliberat în numerar sau prin transfer la contul curent, în subdiviziunea în care a fost depusă cererea de solicitare a creditului.

Dacă primești salariul/pensia pe cardul emis de Moldindconbank beneficiezi de dobândă preferențială.

Dobânda este aplicată la soldul Creditului la zi și este calculată zilnic, din data debursării Creditului până la data achitării integrale a datoriei pe Credit (inclusiv), în baza anului calendaristic de 365 zile (366 zile în an bisect). În cazul în care Contractul de credit prevede perioada de grație la calculul dobânzii, dobânda este calculată începând cu data imediat următoare a ultimei zile din perioada de grație stabilită în Contractul individual de credit.

Banca este în drept să modifice în mod unilateral mărimea/rata dobânzii flotante, în funcţie de modificarea indicelui de referință stabilit conform metodologiei Băncii Naționale a Moldovei și/sau în funcție de rata de bază a Băncii Naționale a Moldovei, şi/sau în funcție de rata inflaţiei, şi/sau în funcție de evoluţia pieţei financiare bancare și nebancare.

În cazul modificării mărimii ratei dobânzii la credit, Banca va face publică informația despre modificarea ratei dobânzii, prin plasarea unui anunț în acest sens pe pagina web și la toate subdiviziunile Băncii, cu cel puțin 15 zile înainte ca modificarea să intre în vigoare. Totodată, în același termen de cel puțin 15 zile înainte ca modificarea să intre în vigoare, Banca îl va anunţa pe Debitor/Codebitor (prin e-mailul acestuia sau la numărul de telefon (prin mesaj-SMS), prin comunicatele Băncii sau prin sistemele de deservire la distanță (ex.: MICB Web/Mobile banking), sau prin scrisoare recomandată, în situația în care Debitorul/Codebitorul nu deține e-mail, telefon mobil sau nu este abonat la sistemele de deservire la distanță) despre modificarea mărimii dobânzii și, în funcție de situație, va oferi alte informații în legătură cu modificarea respectivă, conform legislației în vigoare. Mărimea nouă a dobânzii va fi aplicată la soldul existent al Creditului la data modificării.

Debitorul este în drept ca, în orice moment, să ramburseze anticipat, în totalitate sau parțial, Creditul primit, fără aplicarea comisionului de achitare anticipată, dacă Contractul individual de credit nu prevede altfel.

În cazul în care data achitării de către Debitor a unei plăți este o zi de odihnă, oficial prevăzută de legislația Republicii Moldova, plata respectivă va fi efectuată în următoarea zi lucrătoare.