Pentru acționari

Informații despre acțiunile și acționarii băncii

Informații generale
Capitalul social, MDL
496.779.400
Numărul total de acțiuni, unități
4.967.794
Numărul total de acţiuni cu drept de vot la data convocării Adunării generale a acționarilor
4.944.657
Numărul total de acțiuni aflate în circulație, unități
4.944.657
Acțiuni de tezaur, unități
23.137
Entitatea care ține evidența drepturilor asupra valorilor mobiliare emise de bancă
Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni 57/1, tel.: +373 22 99 98 71, pagina web oficială: www.dcu.md
Caracteristicile principale ale acțiunilor
Tipul acțiunilor
Acțiuni ordinare nominative
Codul ISIN
MD14MICB1008
Valoarea nominală, MDL
100
Piața reglementată unde sunt admise spre tranzacționare valorilor mobiliare emise de bancă
S.A. „Bursa de Valori a Moldovei” MD-2012, Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Maria Cebotari, 16, tel. +373 22 27 75 16, pagina web oficială: www.bvm.md

Informații despre acționarii băncii

pdf

Informația cu privire la acționarii şi/ sau grupurile de persoane care acționează concertat și care dețin dețineri calificate (>1%) în capitalul social al băncii și referitor la beneficiarii efectivi

pdf , 127.63 KB

Portal pentru acționarii băncii

Informația cu privire la Adunarea generală a acționarilor, ce necesită a fi dezvăluită de bancă în conformitate cu Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni în perioada de la data convocării până la data desfășurării Adunării, este disponibilă acționarilor după autorizare la adresa: https://actionari.micb.md. 

Direcția evidența acționari și persoane afiliate: