Investiții imobiliare

Cumpără locuința ta!
Oriunde ai fi, te simţi în largul tău atunci când ştii că te întorci acasă. Acum nu trebuie să mai plăteşti chirie sau să împarţi locuinţa cu părinţii! Îți oferim posibilitatea să-ți procuri propria locuinţă, datorită creditului pentru investiții imobiliare.
Suma maximă:

4 000 000 MDL

Perioada de creditare:

până la 30 de ani

DAE:

de la 8.06%

0%

Comision unic de acordare

0%

Comision lunar de administrare

7.77%*
8.88%

Rata anuală a dobânzii, flotantă

8.06%*
9.24%

Dobânda anuală efectivă (DAE)

*Clienţi preferenţiali – persoane fizice cu istorie de credit bună și/sau persoane fizice care primesc salariul și/sau pensia prin intermediul cardurilor                        B.C. „Moldindconbank” S.A.

De ce să alegi credit pentru investiții imobiliare?

  • Primești credit până la 100% din valoarea imobilului, în cazul garanțiilor suplimentare.

  • Beneficiezi de rată a dobânzii avantajoasă și de condiții transparente.

  • Refinanțezi creditele imobiliare existente la condiții mai avantajoase.

Condiții de creditare

Cum beneficiezi de credit

Scapă de vizite în plus la Bancă! Depune online! Simplu, rapid şi ușor.
Completează formularul.

Online sau la cea mai apropiată sucursală.

Așteaptă aprobarea.

În cazul în care ai depus online, vei primi instant răspunsul dacă ești eligibil.

Primește banii.

Vino la Bancă, pentru a semna Contractul de credit.

Rezident al R. Moldova: cetăţean al R. Moldova, cetăţean străin sau persoană fără cetăţenie (apatrid), cu domiciliul permanent în RM, care deţine act de identitate corespunzător, eliberat de organele abilitate ale RM, valabil în momentul solicitării creditului.

Vârsta cuprinsă între 20 și 70 de ani (vârsta până la care poate fi rambursat creditul).

Angajat în câmpul muncii pentru o perioadă de minimum 6 luni, iar la locul actual de muncă – minimum 4 luni.

Creditul pentru investiții imobiliare este acordat:

Pentru procurarea imobilului cu destinație locativă, amplasat în RM și peste hotarele țării.

Pentru construcția (darea în exploatare) imobilului locativ/casei la sol.

Pentru procurarea lotului de teren destinat construcției și pentru construcția (darea în exploatare) imobilului locativ /casei la sol pe lotul respectiv.

Pentru procurarea imobilului nelocativ și efectuarea lucrărilor de renovare (modernizare) în acest imobil.

Pentru procurarea lotului de teren destinat construcției.

Pentru refinanțarea creditelor acordate de alte bănci și/sau alte organizații creditare nebancare din R. Moldova, cu destinația menționată mai sus.

Act de identitate valabil.

Pentru persoanele care activează în instituții ce prezintă informația privind veniturile la SFS, nu sunt solicitate documente confirmative.

Pentru persoanele care activează în instituții ce nu sunt obligate să prezinte informația la SFS:

Extrasul din contul de card de salariu (emis de orice bancă din RM) sau certificatul de confirmare a veniturilor.

Legitimaţia de pensionar, cu indicarea obligatorie a pensiei curente, și extrasul din contul în care este virată pensia.

Declarația ce confirmă veniturile obţinute de la practicarea activităţilor licenţiate/autorizate – pentru executori judecătoreşti, avocaţi, notari, interpreţi şi traducători autorizaţi, inclusiv extrasul de cont pentru ultimele 6 luni.

Actul de proprietate privind imobilul (în funcție de situație).

Raportul de evaluare a bunului imobil ce urmează a fi depus în gaj, elaborat de o Companie de evaluare agreată de către Bancă.

Documente pentru asigurarea creditului.

Alte documente, în funcție de situație.

Compară produsele de credit

Perioada maximă, luni
180
360
240
Suma maximă, MDL
4 000 000
pînă la 100% din valoarea proiectului
4 000 000
pînă la 100% din valoarea proiectului
850 000
până la 85% din prețul de piață al locuinței
Rata dobânzii
8.5% client preferențial
9% client standard
7.77% client preferențial
8.88% client standard
7.38%
rata anuală a dobânzii
Dobânda anuală efectivă
De la 8.83% client preferențial
De la 9.37% client standard
De la 8.06% client preferențial
De la 9.24% client standard
De la 7.9%
Regim rată
Flotantă
Flotantă
Flotantă
Comisioane
0%
0%
1% comision unic de acordare
0.25% comision anual de garantare
Garantarea rambursării creditului
Ipoteca asupra bunurilor imobile
Ipoteca asupra bunurilor imobile
Ipoteca asupra bunului imobil și garanția de stat
Venituri acceptate
Confirmate
Confirmate
Confirmate
Achitare anticipată
Da
Da
Da
pdf

Tarife pentru persoanele fizice

pdf , 1406.79 KB
pdf

Documente pentru asigurarea creditului

pdf , 503.11 KB
pdf

Companii de evaluare

pdf , 135.19 KB

Întrebări frecvente:

Clientul poate beneficia de unul sau mai multe credite, în funcție de veniturile lunare obținute.

Cererea poate fi depusă online, pe site-ul www.micb.md, sau în orice subdiviziune a Băncii.

Creditul este achitat lunar și poate fi rambursat prin aplicația mobilă, Web Banking, la bancomatele Cash-In sau în orice subdiviziune a Băncii.

Creditul poate fi eliberat în numerar sau prin transfer la contul curent, în subdiviziunea în care a fost depusă cererea de solicitare a creditului.

Dacă primești salariul/pensia pe cardul emis de Moldindconbank, beneficiezi de dobândă preferențială.

Dobânda este aplicată la soldul Creditului la zi și este calculată zilnic, din data debursării Creditului până la data achitării integrale a datoriei pe Credit (inclusiv), în baza anului calendaristic de 365 zile (366 zile în an bisect). În cazul în care Contractul de credit prevede perioada de grație la calculul dobânzii, dobânda este calculată începând cu data imediat următoare a ultimei zile din perioada de grație stabilită în Contractul individual de credit.

Banca este în drept să modifice în mod unilateral mărimea/rata dobânzii flotante, în funcţie de modificarea indicelui de referință stabilit conform metodologiei Băncii Naționale a Moldovei și/sau în funcție de rata de bază a Băncii Naționale a Moldovei, şi/sau în funcție de rata inflaţiei, şi/sau în funcție de evoluţia pieţei financiare bancare și nebancare.

În cazul modificării mărimii ratei dobânzii la credit, Banca va face publică informația despre modificarea ratei dobânzii, prin plasarea unui anunț în acest sens pe pagina web și la toate subdiviziunile Băncii, cu cel puțin 15 zile înainte ca modificarea să intre în vigoare. Totodată, în același termen de cel puțin 15 zile înainte ca modificarea să intre în vigoare, Banca îl va anunţa pe Debitor/Codebitor (prin e-mailul acestuia sau la numărul de telefon (prin mesaj-SMS), prin comunicatele Băncii sau prin sistemele de deservire la distanță (ex.: MICB Web/Mobile banking), sau prin scrisoare recomandată, în situația în care Debitorul/Codebitorul nu deține e-mail, telefon mobil sau nu este abonat la sistemele de deservire la distanță) despre modificarea mărimii dobânzii și, în funcție de situație, va oferi alte informații în legătură cu modificarea respectivă, conform legislației în vigoare. Mărimea nouă a dobânzii va fi aplicată la soldul existent al Creditului la data modificării.

Debitorul este în drept ca, în orice moment, să ramburseze anticipat, în totalitate sau parțial, Creditul primit, fără aplicarea comisionului de achitare anticipată, dacă Contractul individual de credit nu prevede altfel.

În cazul în care data achitării de către Debitor a unei plăţi este o zi de odihnă, oficial prevăzută de legislația Republicii Moldova, plata respectivă va fi efectuată în următoarea zi lucrătoare.