Nevoi personale, cu gaj

Fă-ți viața mai frumoasă!
Îți acordăm un împrumut pentru orice destinaţie ce nu contravine legislaţiei în vigoare, în sumă de la 51 000 MDL, pentru un termen maxim de 60 de luni.
Suma maximă:

2 500 000 MDL

Perioada de creditare:

până la 60 de luni

DAE:

de la 9.24%

0%

Comision unic de acordare

0%

Comision lunar de administrare

8.88%*
9.5%

Rata anuală a dobânzii, flotantă

9.24%*
9.91%

Dobânda anuală efectivă (DAE)

*Clienţi preferenţiali – persoane fizice cu istorie de credit bună și/sau persoane fizice care primesc salariul și/sau pensia prin intermediul cardurilor                            B.C. „Moldindconbank” S.A.

De ce să alegi creditul pentru nevoi personale, cu gaj?

  • Beneficiezi de o rată a dobânzii avantajoasă și de condiții transparente.

  • Refinanțezi creditele existente la condiții mai avantajoase.

  • Primești banii rapid.

Condiții de creditare

Cum beneficiezi de credit

Scapă de vizite în plus la Bancă! Depune online! Simplu, rapid şi ușor.
Completează formularul.

Online sau la cea mai apropiată sucursală.

Așteaptă aprobarea.

În cazul în care ai depus cererea online, vei primi instant răspunsul dacă ești eligibil.

Primește banii.

Vino la Bancă, pentru a semna Contractul de credit.

Rezident al R. Moldova: cetăţean al R. Moldova, cetăţean străin sau persoană fără cetăţenie (apatrid), cu domiciliul permanent în RM, care deţine act de identitate corespunzător, eliberat de organele abilitate ale RM, valabil în momentul solicitării creditului.

Vârsta cuprinsă între 20 și 70 de ani (vârsta până la care poate fi rambursat creditul).

Angajat în câmpul muncii pentru o perioadă de minimum 6 luni, iar la locul actual de muncă – minimum 4 luni.

Creditele pentru nevoi personale, cu gaj, sunt destinate acoperirii cheltuielilor pentru:

Orice destinație ce nu contravine legislației în vigoare (ex.: achiziții auto, reparația imobilului nelocativ, studii, alte necesități curente).

Refinanțarea creditului acordat de către alte bănci/organizații de creditare nebancară.

Act de identitate valabil.

Pentru persoanele care activează în instituții ce prezintă informația privind veniturile la SFS, nu sunt solicitate documente confirmative.

Pentru persoanele care activează în instituții ce nu sunt obligate să prezinte informația la SFS:

Extrasul din contul de card de salariu (emis de orice bancă din RM) sau certificatul de confirmare a veniturilor.

Alte documente din sursele oficiale deținute de autoritățile publice, remitențele care pot fi confirmate documentar etc.

Legitimaţia de pensionar, cu indicarea obligatorie a pensiei curente, și extrasul din contul în care este virată pensia.

Declarația ce confirmă veniturile obţinute de la practicarea activităţilor licenţiate/autorizate – pentru executori judecătoreşti, avocaţi, notari, interpreţi şi traducători autorizaţi, inclusiv extrasul de cont pentru ultimele 6 luni.

Actul de proprietate privind imobilul (în funcție de situație).

Raportul de evaluare a bunului imobil ce urmează a fi depus în gaj, elaborat de către un evaluator agreat de către Bancă (în funcție de situație).

Documente pentru asigurarea creditului.

Alte documente, în funcție de situație.

Compară produsele de credit

Perioada maximă, luni
60
60
360
Suma maximă, MDL
400 000
2 500 000
până la 100% din valoarea proiectului
4 000 000
până la 100% din valoarea proiectului
Rata dobânzii
9.8% client preferențial
10.8% client standard
8.88% client preferențial
9.5% client standard
7.77% client preferențial
8.88% client standard
Dobânda anuală efectivă
De la 10.24% client preferențial
De la 11.34% client standard
De la 9.24% client preferențial
De la 9.91% client standard
De la 8.06% client preferențial
De la 9.24% client standard
Regim rată
Fixă
Flotantă
Flotantă
Comisioane
0.5% la achitare anticipată
0%
0%
Garantarea rambursării creditului
Fără fidejusor, dacă suma este mai mică de 100 000 MDL
Gajul și/sau ipoteca asupra bunurilor mobile și imobile
Ipoteca asupra bunurilor imobile
Venituri acceptate
Confirmate
Confirmate
Confirmate
Achitare anticipată
Da
Da
Da
pdf

Tarife pentru persoanele fizice

pdf , 1406.79 KB

Întrebări frecvente:

Clientul poate beneficia de unul sau mai multe credite, în funcție de veniturile lunare obținute.

Cererea poate fi depusă online, pe site-ul www.micb.md, sau în orice subdiviziune a Băncii.

Creditul este achitat lunar și poate fi rambursat prin aplicația mobilă, Web Banking, la bancomatele Cash-In sau în orice subdiviziune a Băncii.

Creditul poate fi eliberat în numerar sau prin transfer la contul curent, în subdiviziunea în care a fost depusă cererea de solicitare a creditului.

Dacă primești salariul/pensia pe cardul emis de Moldindconbank, beneficiezi de dobândă preferențială.

Dobânda este aplicată la soldul Creditului la zi și este calculată zilnic, din data debursării Creditului până la data achitării integrale a datoriei pe Credit (inclusiv), în baza anului calendaristic de 365 zile (366 zile în an bisect). În cazul în care Contractul de credit prevede perioada de grație la calculul dobânzii, dobânda este calculată începând cu data imediat următoare a ultimei zile din perioada de grație stabilită în Contractul individual de credit.

Banca este în drept să modifice în mod unilateral mărimea/rata dobânzii flotante, în funcţie de modificarea indicelui de referință stabilit conform metodologiei Băncii Naționale a Moldovei și/sau în funcție de rata de bază a Băncii Naționale a Moldovei, şi/sau în funcție de rata inflaţiei, şi/sau în funcție de evoluţia pieţei financiare bancare și nebancare.

În cazul modificării mărimii ratei dobânzii la credit, Banca va face publică informația despre modificarea ratei dobânzii, prin plasarea unui anunț în acest sens pe pagina web și la toate subdiviziunile Băncii, cu cel puțin 15 zile înainte ca modificarea să intre în vigoare. Totodată, în același termen de cel puțin 15 zile înainte ca modificarea să intre în vigoare, Banca îl va anunţa pe Debitor/Codebitor (prin e-mailul acestuia sau la numărul de telefon (prin mesaj-SMS), prin comunicatele Băncii sau prin sistemele de deservire la distanță (ex.: MICB Web/Mobile banking), sau prin scrisoare recomandată, în situația în care Debitorul/Codebitorul nu deține e-mail, telefon mobil sau nu este abonat la sistemele de deservire la distanță) despre modificarea mărimii dobânzii și, în funcție de situație, va oferi alte informații în legătură cu modificarea respectivă, conform legislației în vigoare. Mărimea nouă a dobânzii va fi aplicată la soldul existent al Creditului la data modificării.

Debitorul este în drept ca, în orice moment, să ramburseze anticipat, în totalitate sau parțial, Creditul primit, fără aplicarea comisionului de achitare anticipată, dacă Contractul individual de credit nu prevede altfel.

În cazul în care data achitării de către Debitor a unei plăți este o zi de odihnă, oficial prevăzută de legislația Republicii Moldova, plata respectivă va fi efectuată în următoarea zi lucrătoare.