Asigurarea bunurilor

Protejează interesele patrimoniale ale Asiguratului corelate cu bunurile asigurate contra producerii riscurilor asigurate.

este stabilită de către Bancă, potrivit Legii cu privire la ipotecă.

este încheiat pentru o perioadă de 60 de luni calendaristice, prin eliberarea ulterioară a poliței pentru fiecare an de asigurare.

este calculată în baza tarifelor Asiguratorului, luând în considerare factori, precum: termenul de asigurare, nivelul de risc şi suma asigurată.


Asigurarea bunurilor protejează interesele patrimoniale ale Asiguratului corelate cu bunurile asigurate contra producerii riscurilor asigurate.
Asigurarea acoperă daunele provocate de:
  • incendiu; explozie; lovitura fulgerului; inundaţie; uragan; taifun; lovitura trăsnetului; cutremur; deteriorări sau distrugeri intenţionate de către părți terțe; căderea obiectelor zburătoare şi/sau a componentelor acestora pe bunurile asigurate;
  • furtună; apariţia apelor subterane revărsări; mişcarea gheții; torent de noroi; avalanşe de zăpadă; căderi de piatră; alunecări de teren; vijelie; vârtej; îngheţ; alte fenomene naturale în afară de furtună; surparea, mişcarea sau tasarea solului; grindină; polei, ninsori abundente; acţiunea gerurilor;
  • acţiuni ilegale ale unor terţe persoane; huliganism; vandalism; scurtcircuit; acţiunea focurilor subterane; incendiere; explozii cu dinamită sau cu alte substanţe explozive; explozia cazanelor de aburi, a rezervoarelor de gaze, maşinilor, aparatelor şi altor dispozitive similare; acţiunea apei externe, ploi; apa din reţele, apeducte, conducte, sistemele de canalizare, sistemele de termoficare, sistemele antiincendiare; pătrunderea apei din încăperile vecine;
  • acţiunea externă: accidentări cauzate de către mijloacele de transport sau maşinile autopropulsate; accidentări cauzate de mijloacele de transport acvatice autopropulsate, care remorchează, sau de mijloacele de transport acvatice nepropulsate, instalaţiile inginereşti plutitoare autopropulsate.
Actele necesare pentru încheierea contractului de asigurare:
  • – Buletinul de identitate – pentru persoanele fizice.
  • – Extrasul din Registrul persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de stat – pentru persoanele juridice.
  • – Raportul de evaluare a bunurilor sau alte documente ce atestă valoarea reală a bunurilor propuse spre asigurare.