Încasarea numerarului

Serviciile de încasare reprezintă o abordare profesională privind problema transportării mijloacelor băneşti şi a altor valori.

Eficiență maximă

Încasarea mijloacelor băneşti şi înregistrarea acestora în contul clientului.

Siguranță și securitate

Transportarea şi însoţirea clientului, pe traseul specificat de client, cu mijloace băneşti în numerar sau alte valori.

Efort minim

Livrarea mijloacelor băneşti sau a altor valori, conform destinaţiei specificate de client.

Suport profesionist

Transportarea documentelor de valoare, cecurilor nominative, documentelor de plată şi de decontare, pe traseul specificat.

MICB dispune de

Echipament specializat şi modern.

Automobile blindate.

Mijloace de comunicare radio, dispozitive audio şi de iluminare.

Serviciu propriu de încasare.

Încasatori calificaţi, care au trecut cursuri specializate de pregătire profesională şi posedă abilităţi de lucru cu mijloace băneşti şi alte valori.

Costurile

Serviciile de încasare sunt oferite de către serviciul specializat de încasare al Băncii, în baza contractului bilateral, la cele mai avantajoase condiţii.

 

Costul serviciilor este analizat individual pentru fiecare client, în funcție de distanţa, periodicitatea încasărilor şi mărimea sumelor transferate.

Telefoane de contact:

022 576 720
022 576 756
022 576 757