Credit Express Agro investițional

investiții destinate agriculturii
Suma maximă

2 000 000 de lei
până la 100% din valoarea investiției

Termen

Până la 84 de luni

Perioada de grație

Până la 6 luni anual

Agenți economici cu statut de persoană fizică (Gospodării Țărănești, Întreprinderi Individuale/Întreprinzători Individuali), al căror gen principal de activitate este agricultura.

Persoane juridice, indiferent de forma organizatorico-juridică, al căror gen principal de activitate este agricultura.

Întreprinderi individuale și întreprinzători individuali, al căror gen principal de activitate este agricultura.

Investiții în gospodăriile agricole, efectuate pentru dezvoltarea producției agricole și horticole.

Construirea, repararea halelor de depozitare și păstrare la rece a produselor agricole.

Echipament pentru sortarea, procesarea și ambalarea produselor agricole.

Investiții în domeniul legumiculturii, pomiculturii, cerealelor, achiziționarea tehnicii agricole.

Investiții pentru dezvoltarea prelucrării, depozitării, ambalării, comercializării și a altor activități aferente agriculturii.

Înființarea plantațiilor de viță-de-vie și a livezilor.

Procurarea utilajului pentru producerea răsadului și a materialului săditor pomicol/viticol.

Construirea/restabilirea serelor/sistemelor de încălzire în sere.

Alte scopuri investiționale.

Răscumpărarea/refinanțarea creditului acordat de alte instituții financiare.

Rata dobânzii și comisioanele aferente sunt stabilite conform tarifelor de creditare în vigoare.

Cum beneficiezi de credit

Scapă de vizite în plus la Bancă! Simplu, rapid şi ușor.
Completează formularul

Completează cererea de solicitare a creditului.

Analiza potențialului debitor

Banca analizează potențialul debitor.

Aprobarea creditului

Perfectarea contractului de credit, de gaj/ipotecă.